Národní centrum pro rodinu | Církev a rodina | Ve světě
Církev a rodina ve světě PDF Tisk Email
Čtvrtek, 01 Srpen 2013 00:00
 • Rádio Vaticana: V tiskovém středisku Svatého stolce se dnes konala tisková konference, která představila IX. Světové setkání rodin. Ve dnech 22. až 26. srpna 2018 je bude hostit irský Dublin. Více»
 • TS ČBK: Nová exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost lásky) ze dne 8. dubna 2016, jako výsledný dokument dvou synod o rodině,  se věnuje tématu rodiny, jejím výzvám a poslání. Rádio Vaticana přináší jednotlivé kapitoly v češtině».

 • Rádio Vaticana: Promluva papeže na setkání rodin v Mexiku: Duch svatý nám dodává odvahu nepřestat sázet na rodinu. Více».

 • 25. října 2015 skončila řádná biskupská synoda o rodině. O jejím průběhu informovalo Tiskové středisko ČBK i Rádio Vaticana, v tomto odkaze najdete také přípravný dokument i závěrečnou zprávu»

 • Rádio Vaticana: Homilie papeže Františka při návštěvě Filipín: Rodina dnes bohužel potřebuje být chráněna. Více»

 • Rádio Vaticana: Promluva papeže Františka na setkání s rodinami ve filipínské Manile (leden 2015) Odmítejme ideologickou kolonizaci rodiny. Více»

 • Rádio Vaticana: Poselství papeže Františka pro Festival rodin, který se třetím rokem koná u Gardského jezera v severoitalském kraji Tridentsko: Nastal čas pro práva rodin. Více»

 • Rádio Vaticana: Rozhovor s kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině. Více»

 • Rádio Vaticana: Petrův nástupce na sympoziu Kongregace pro nauku víry o komplementaritě muže a ženy vyjádřil názor, že děti mají právo na rodinu s otcem a matkou. Více»

 • Rádio Vaticana: Mezinárodní a mezináboženské sympozium na téma komplementarity muže a ženy organizuje Svatý stolec ve dnech 17.–19. 11. 2014. Více»

 • Rádio Vaticana: reflexe papeže Františka na setkání se členy Schönstattského hnutí: Rodina a manželství nebyly nikdy tak napadány jako nyní. Více»

 • Mimořádná biskupská synoda o rodině ve Vatikánu konaná ve dnech 5.–19. října 2014 se zabývala tématem „Pastorační výzvy týkající se rodin v kontextu evangelizace“. Více»

 • Rádio Vaticana: Papež ustanovil komisi pro reformu kanonického řízení ve věcech manželských. Více»

 • Ikona Svaté rodiny z Nazaretu od španělského malíře Kiko Argüella vyzvedá význam křesťanské rodiny a zvláště postavu otce v rodině. Více»

 • Rádio Vaticana: Ve svém listě účastníkům prvního latinskoamerického kongresu o pastoraci rodin v Panamě píše papež František: „Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností.“ Více»

 • Rádio Vaticana: Na tiskové konferenci 26. 6. 2014 ve Vatikánu byl představen text Instrumentum laborisjako podklad pro práci Biskupské synody o rodině, která se uskuteční na podzim 2014. Ke stejnému tématu si čtěte více i na Tiskovém středisku ČBK»

 • Rádio Vaticana: Papež kázal o charakteristikách lásky křesťanských manželů. Více»

 • Rádio Vaticana: Tisková konference s papežem Františkem 27. 5. 2014 během návratu z Tel-Avivu. Během rozhovoru s novináři se papež obšírně zastavil u dotazu směřujícího k Synodě o rodině. Více»

 • Rádio Vaticana: V hlavním městě Filipín probíhá asijský kongres rodin. Doprovází jej motto: Rodina v Asii – světla a stíny. Více»

 • Rádio Vaticana: Katecheze papeže při generální audienci na nám. sv. Petra: O Svátosti manželství. Více»

 • Radio Vaticana: Italské sdružení Manif Pour Tous nabízí Průvodce na pomoc v „sebeobraně" rodičů proti genderové ideologii ve školách. Více»

 • Rádio Vaticana: List papeže Františka adresovaný rodinám. Více»

 • Rádio Vaticana: Na sv. Valentina zve papež do Říma snoubence. O setkání s papežem je velký zájem. Více»

 • Biskupská synoda o rodině: Přípravný dokument a dotazník. Více»

 • Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislavě nabízí tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium Nauka o rodině (prezenční nebo distanční formou). Studium chce podpořit kvalitní přípravu mladých lidí na manželství a rodičovství, hledá cesty k upevnění rodiny a podporuje obnovu rodiny, která je v současné společnosti v ohrožení. Více»

 • Rádio Vaticana: Arcibiskup Paglia na tiskové konferenci hovořil o Pouti rodin do Říma.

  Rádio Vaticana: V říjnu 2014 proběhne mimořádná Synoda o rodině na téma: "Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace". Synoda, kterou svolal papež František, se uskuteční ve dvou etapách – v r. 2014 a 2015.

 • 17. dubna 2013 se v Římě uskutečnila první konference seriálu „Dialogy pro rodinu" propagovaného Papežskou radou pro rodinu na téma „Rodina jako první firma/podnik" »

 • Rádio Vaticana: biskupové Anglie a Walesu se v prohlášení biskupské konference k nové zákonné definici manželství vyjádřili, že tento zákon je pro katolickou církev ze zásady nepřijatelný.

 • Prohlášení Konference biskupů Slovenska k problematice rodové rovnosti»

 • Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) vybízí k iniciativě „Everyone in prayer" - Všichni v modlitbě. Více»

 • Papežská rada pro rodinu: Pouť ke hrobu sv. Petra v Římě s názvem „Rodino, pojď zažít zkušenost radosti a víry!" se uskuteční na podzim 2013. Více»

 • Rádio Vaticana: Na svátek Svaté rodiny připomněl všem rodičům papež Benedikt XVI. jejich hlavní úkol: uvádět děti do reality života a být strážci daru víry svých dětí, nikoli přáteli či pány jejich života.

 • Rádio Vaticana: V sedmdesáti pěti francouzských městech proběhly tento týden manifestace proti návrhu zákona, zavádějícího „manželství pro všechny". Předseda biskupské konference přednese stanovisko církve na zasedání episkopátu v Lurdech (3.–8. 11. 2012).

 • Rádio Vaticana: Papež Benedikt XVI. ve své promluvě k francouzským biskupům při jejich návštěvě ad Limina zdůraznil kromě jiného nutnost hájit život a rodinu v současné společnosti. Jak papež konstatoval, na obhajobě rodiny není nic „zpátečnického", nýbrž naopak jde o věc prorockou, neboť právě ona umožňuje plný rozvoj člověka, stvořeného k obrazu a podobě Boží.

 • Rádio Vaticana: Asi 400 milionů dětí na světě koná otrockou práci. Tento údaj přinesla Španělská konfederace řeholníků, která za pomoci misijních a nevládních organizací pořídila podrobnou mapu, kde se děti k práci zneužívají.

 • Rádio Vaticana: Z demografického průzkumu, který nechali udělat italští biskupové, se ukázalo, že Italská vláda preferuje početnou skupinu voličů-důchodců před rodinou. Přitom mladí Italové si přejí mít víc dětí, než jich potom mají. Podle předsedy episkopátu dochází tak v Itálii pozvolné demografické sebevraždě.

 • Rádio Vaticana: Za 5 let mohou interrupce v Itálii zcela vymizet, zejména z důvodu nedostatku gynekologů ochotných se na nich podílet. Také lékařské fakulty nechtějí mediky učit, jak potrat vykonat. Italské zákony jsou této problematice velmi liberální, když např. v rámci tzv. terapeutické interrupce dovolují potrat až do 8. měsíce těhotenství.

 • Duchovní cvičení pro nesvátostně sezdané pořádá Centrum pre rodinu Sigord pro muže: 7.–9. 10. 2011 a pro ženy: 9.–11. 12. 2011.

 • Manželství a homosexuální partnerství – věroučná nóta kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologni, Bologna 2010.

 • Internetový časopis pro novou evangelizaci Communio – missio vydává iniciativa kněží a laiků z hnutí Fokoláre ve slovenském jazyce.

 • Kongres Institutu Jana Pavla II. s názvem "Olej na rány" k problematice péče o osoby poznamenané traumatem z rozvodu či potratu – zpráva z kongresu, Řím, 2008.

 • Rodina a plození dětí, Papežská rada pro rodinu, Vatikán 2006, TS ČBK.

 • Vatikánská instrukce o manželských procesech pro církevní soudy o zneplatnění manželství, TS Svatého stolce, 2005, Tiskové středisko ČBK.

 • Poselství Jana Pavla II. „Média a rodina: rizika a bohatství" – k XXXVIII. světovému dni sdělovacích prostředků, Vatikán  2004, Tiskové středisko ČBK.

 • IV. setkání předsedů evropských biskupských komisí pro rodinu a život

  • Z projevu Jana Pavla II. k účastníkům setkání «zde»
  • Referát Mons. Vojtěcha Cikrleho, delegáta ČBK pro pastoraci rodin «zde»


Z projevů papeže Benedikta XVI.:

 

Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny