Národní centrum pro rodinu
Novely a návrhy zákonů, které projednala nebo se chystá v nejbližší době projednávat Poslanecká sněmovna PDF Tisk Email
Čtvrtek, 16 Červen 2016 09:18

paragraf2V následujících odkazech se můžete seznámit s pěti návrhy zákonů či novelami, které jsou v současné době ve fázi projednávání v Parlamentu ČR, popř. již byly schváleny. Jedná se o návrh zákona o regulaci prostituce, návrh novely zákona o specifických zdravotních službách, návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, návrhu novely zákona o registrovaném partnerství a zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a jeho novelu.


Sněmovní tisk 115 – Návrh zákona o regulaci prostituce

 

Záměrem tohoto zákona je regulace prostituce, podmínky jejího provozování, podmínky provozování zařízení, v nichž může být provozována prostituce, a kontrola nad dodržováním tohoto zákona. Návrh zákona je v současné době po prvním čtení v Poslanecké sněmovně a vláda k němu vydala negativní stanovisko. Tento zákon vyvolal značnou společenskou diskusi a má své podporovatele i odpůrce. NCR již v březnu 2014 vydalo zamítavé stanovisko. Jako nejdůležitější v této problematice vnímáme celospolečenskou osvětu a podporu organizací, které se pokoušejí pomoci těm, kdo se již stali obětí sexuálního průmyslu, ale i netolerování prostituce jako běžného způsobu obživy, jelikož ta vždy dehonestuje celou bytost člověka.

internet-zeme Sněmovní tisk 115»
pdf Stanovisko NCR k tomuto návrhu zákona»

Sněmovní tisk 371 – Novela zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

V Poslanecké sněmovně je nyní připravena k prvnímu čtení novela zákona o spec. zdrav. službách, kterou předložila již podruhé během dvou let skupina poslanců. Hlavním záměrem novely je zrušení anonymity dárců spermií a dárkyní vajíček. Podle návrhu zákona by poskytovatel umělého oplodnění musel osmdesát let uchovávat veškeré údaje o dárci a na výzvu matričního úřadu by byl povinen sdělit veškeré údaje o dárcích včetně místa trvalého bydliště. V dospělosti či ještě před tím, když by jako nezletilý žádal soud o souhlas s uzavřením sňatku, by dotyčný, který se narodil díky asistované reprodukci, měl právo veškeré informace o dárci získat. Záměrem zákona je i vyloučení možností incestních vztahů, ale především právo dítěte na svoji identitu.


internet-zeme Sněmovní tisky»

pdf Stanovisko Společnosti sociální pediatrie podporující návrh předkladatelů novely zákona»


NCR vydalo k návrhu této novely kladné stanovisko, jelikož jako nejpodstatnější vnímáme právo dětí znát své biologické rodiče, pokud si to v době zletilosti budou přát.
pdf Stanovisko NCR k novele zákona o specifických zdravotních službách


Sněmovní tisk 275 – Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě


V březnu 2013 předložila skupina senátorů Senátu na projednání tento návrh zákona, který má ve vybraných svátcích upravit otevírací dobu v maloobchodech a velkoobchodech. Vláda k návrhu tohoto zákona vydala v srpnu 2014 neutrální stanovisko. Po schválení okleštěné verze zákona byl zákon vrácen k novému projednání do Poslanecké sněmovny. Hlavním cílem návrhu zákona je upravit prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodejní doby ve vyjmenované svátky a omezení prodejní doby na Štědrý den. Zaměstnanci pracující ve svátek se nemohou plně věnovat své rodině, neboť v době, kdy mají jejich děti volno, pracují. Ve svátek by měla být rodina pohromadě a věnovat se, mimo jiné, rodinným záležitostem.

internet-zeme Sněmovní tisk 275»

NCR návrh tohoto zákona podporuje.

 

Sněmovní tisk č. 320 – novela zákona o registrovaném partnerství

V září 2014 předložila skupina poslanců návrh novely zákona o registrovaném partnerství, jejíž záměrem je osvojení dítěte registrovaným partnerem. Partner či partnerka by si mohli osvojit dítě svého registrovaného partnera či partnerky, se kterým žijí ve společné domácnosti a na jehož výchově a výživě se podílejí, a to obdobně, jako si může osvojit např. manžel dítě své manželky, které má z předchozího vztahu. Takovéto osvojení je umožněno pouze manželům. Návrh nebyl v Poslanecké sněmovně doposud projednán.

internet-zeme Sněmovní tisk 320»

pdf Asociace center pro rodinu, jejímž členem je i NCR, vydala k návrhu novely zákona negativní stanovisko»


Zák. č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a novela tohoto zákona z května 2015


V prosinci 2014 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 274/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

internet-zeme Předpis č. 247/2014 Sb.»
internet-zeme Zprávy iDNES.cz – poslanci schválili zákon o dětských skupinách»

Dětská skupina je novou alternativou k mateřským školám a může ji zřídit i zaměstnavatel. Výdaje za placenou službu hlídání dětí si i rodiče budou moci odečíst slevou na dani. Návrh zákona byl veřejností zejména z řad rodičů malých dětí velice vítán. Byl však i kritizován zejména z důvodu povinné registrace subjektů a byl označován jako likvidační, např. lesní školky, mateřská a rodinná centra. Poslanci tedy předložili v lednu ke schválení novelu tohoto zákona, kterou podepsal prezident v květnu 2015 s tím, že registrace do evidence poskytovatelů služby v dětských skupinách je dobrovolná.

internet-zeme Novinky.cz – Zeman podepsal novelu zákona o dětských skupinách»
internet-zeme Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině»


Návrhy zákonů a novely, ke kterým se NCR chystá zaslat svá stanoviska

1. Návrh zákona o důstojné smrti, sněmovní tisk 820»
2. Návrh zákona č. 95/2004Sb. o podmínkách a získávání uznání odborné způsobilosti a spec. způsobilosti k výkonu zdrav. povolání3. Návrh zákona o pohřebnictví, č. 256/2001 Sb.


4. Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře» 

Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny