Národní centrum pro rodinu
Mezinárodní den rodiny 2016 – zpráva z OSN PDF Tisk Email
Úterý, 10 Květen 2016 07:00
MDR2016Jako každý rok se 15. května slaví Mezinárodní den rodiny, který vyhlásilo OSN v roce 1994. Téma letošního roku zní:  „Rodiny, zdravý život a udržitelná budoucnost“. Hlavní cíl Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj se zaměřuje na odstranění chudoby, prosazování sdílené hospodářské prosperity, sociálního rozvoje, dobrých životních podmínek obyvatel a zároveň na ochranu životní prostředí.

Rodiny zůstávají hlavním sociálním činitelem zajišťujícím blahobyt svých členů, výchovu a socializaci dětí a mládeže a péči o mladé i staré.

Bylo zjištěno, že rodinné politiky, které podporují pečující roli rodiny, rovnováhu rodinného a pracovního života rodičů, posilují rodiny v péči o zdraví, vzdělávání a dobré životní podmínky svých jednotlivých členů, přispívají k cílům celkového rozvoje společnosti.

Rodinně orientované politiky mohou přispět zejména k dosažení udržitelného rozvoje v cílech 1–5 týkajících se skoncování s chudobou a hladem, zajištění zdravého života a dobrých životních podmínek pro všechny věkové kategorie,  zabezpečení rovného přístupu ke vzdělání a rovných příležitostí žen a mužů.

Téma letošního Mezinárodního dne rodiny se zaměřuje na cíl č. 3 udržitelného rozvoje:  zajištění  zdravého života a dobrých životních podmínek pro všechny věkové kategorie.

Goal3

 

Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny