Equal PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Srpen 2007 00:00

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – Kraj Vysočina

Iniciativa Společenství EQUAL je spolufinancována z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR. Je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). V rámci této iniciativy realizuje NCR Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života v Kraji Vysočina.

Jeho cílem je analyzovat současný stav služeb v kraji, jejich nabídku, kvalitu a dostupnost a následně zavést nové formy služeb institucionální a neinstitucionální péče o dítě nerodičovskou osobou v rodině realizátorky a v rodině dítěte. Tyto služby rozšiřují možnosti prodloužit dobu, v níž dítě setrvá v rodinném prostředí před odchodem do institucionálního zařízení (mateřské školy), a současně první typ služby nabídne ženám příležitost vykonávat službu jako své zaměstnání a současně pečovat o vlastní děti. Národní centrum pro rodinu zpracovalo manuály s názvem "Chůva" a "Denní matka/otec".

Jde o vypracování a následnou realizaci modelového programu podpory slaďování profesního a rodinného života pro kraj Vysočina – město Havlíčkův Brod, zaměřeného na specifické cílové skupiny. Jedná se o rodiny s pečovatelskými závazky k dětem a dalším závislým osobám, osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění, zaměstnavatele, představitelé místní samosprávy a poskytovatele služeb.
Partnery projektu jsou organizace s dlouholetými zkušenostmi v oboru. V rámci projektu EQUAL navzájem úzce spolupracují a tvoří tzv. rozvojové partnerství.

Projekt probíhá ve čtyřech tematických okruzích:

  1. Okruh myšlení a hodnot – cílem tohoto okruhu je změna stereotypních postojů k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy a vytváření nových hodnot, které povedou ke sladění profesního a rodinného života. V rámci tohoto okruhu je prováděn sociologický průzkum. Prostřednictvím průzkumů ve všech okruzích bude oslovena veřejnost, rodiny, zaměstnavatelé, realizátoři a poskytovatelé služeb, ale také instituce podílející se na vytváření podmínek pro možnost slaďování pracovního a rodinného života zástupci státní správy a samosprávy, médií, vzdělávacích a kulturních institucí.

  2. Okruh služeb jehož partnerem je i Národní centrum pro rodinu, si klade za cíl analyzovat současný stav služeb v kraji, jejich nabídku, kvalitu a dostupnost a následně zavedení nových forem služeb institucionální a neinstitucionální péče o děti a další závislé osoby.  více»

  3. Okruh práce  cílem okruhu práce je zavedení nových pracovních podmínek a flexibilních metod práce. Kromě toho je cílem motivace zaměstnavatelů k přijímání takových opatření, která by podporovala sladění profesního a rodinného života. Soutěž "Podnik podporující rodinu", který je známý v zahraničí, čerpá z myšlenky, že zaměstnanci, kteří dokáží skloubit rodinu a zaměstnání, jsou spokojenější a motivovanější, nejsou vystaveni stresům, což se projevuje ve zvýšené produktivitě, nižších absencích i nemocnosti.

  4. Okruh znalostí cílem okruhu znalostí je zpřístupnit možnosti dalšího vzdělávání pro lepší zaměstnatelnost osob s omezenými možnostmi pracovního uplatnění. K tomu poslouží podpora rozvoje vzdělávacího systému s využitím nových technologií a zlepšení dostupnosti poradenských služeb.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

alt


Materiály ke stažení

alt Rešerše existujících forem služeb neinstitucionální péče o děti ve vybraných zemích EU

alt Pozvánka na školení 6. 12. 2007 v Brně

 alt Manuál Denní matka/Otec

 alt Manuál Chůva

 

Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny