OP RLZ
Vývoj stávajícího vzdělávacího programu pro ženy rozvojem dialogu se zaměstnavateli PDF Tisk Email
Pondělí, 01 Leden 2007 00:00

Realizace projektu:
1. 1. 2007 – 31. 8. 2008

Realizátor projektu:
Centrum pro rodinu a soc. péči v Brně

Partneři projektu:
Národní centrum pro rodinu, Brno
GiTy a.s.

Cíle projektu:

 • aktualizovat stávající vzdělávací program podle současných potřeb a trendů personální politiky na trhu práce a tím přispět k podpoření zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen s dětmi
 • zlepšit propojení zájmů cílových skupin rozvojem dialogu se zaměstnavateli (workshopy s personalisty firem) a využitím zkušeností získaných z původního vzdělávacího programu, vzájemná větší informovanost, flexibilní přizpůsobení systému vzdělávání žen zjištěným požadavkům
 • vytvořit nabídku studentkám a nezaměstnaným absolventkám škol s cílem zvýšit jejich motivovanost v hledání zaměstnání, zlepšit orientaci v nárocích ženy-matky-profesionálky a podpořit jejich připravenost v boji s genderovými stereotypy

Kontaktní osoba:

Ing. Pavla Jadrná, projektová asistentka
e-mail: jadrna.pavla @ centrum.cz

Publicita:


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
 
Podpora uplatnění žen s dětmi na trhu práce – vzdělávací program PDF Tisk Email
Středa, 01 Březen 2006 00:00

Vzdělávací program je realizován od března 2006 do listopadu 2007 v partnerských Centrech pro rodinu. Tento program se uskutečňuje ve dvou modulech:

1. Kurz na udržení zaměstnatelnosti žen během rodičovské fáze (viz níže) a
2. Motivační kurz pro ženy před nástupem / návratem do zaměstnání (viz níže).

Informace o místě a datech konání kurzů je možné získat přímo u jednotlivých partnerů:
 • v Centru pro rodinu a sociální péči Brno »»
 • v Centru pro rodinný život Olomouc »»
 • v Centru pro rodinu a sociální péči Ostrava »»
 • v Centru pro rodinu Hradec Králové »»
 • v Centru pro rodinu Litoměřice-Krupka »»
 • v Rodinném centru Blansko »»
 • v Centru pro rodinu Hodonín »»
 • v Centru pro rodinu a sociální péči Zlín »»
 • v Národním centru pro rodinu, které je příjemcem dotace, metodickým garantem programu a školitelem lektorů.

Publicita:


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
 
1. Kurz na udržení zaměstnatelnosti žen během rodičovské fáze PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2006 00:00
Vzdělávací program pro ženy s dětmi na počátku a v průběhu rodičovské dovolené

Cílem kurzu je nabídka pomoci ke změně životní perspektivy v pohledu na rodičovství – rodičovská dovolená se může stát důležitou fází osobnostního (tedy i profesního) růstu.

Dílčí cíle:
 • naučit se rozpoznávat četné schopnosti a vědomosti, které prohlubuji v práci pro rodinu a které je možno využít i v dalším (profesním) životě
 • objevit, že rodičovství a dosavadní profesní zařazení nestojí proti sobě (pokud pociťujeme rozpor, jde o "konflikt" mezi dosavadním a novým chápáním mé osobnosti)
 • vyrovnávat existující společenský nezájem o důležitou oblast tvorby lidského kapitálu

Zaměření: Na osobnost rodiče a jeho partnerství podle strategie – věnovat pozornost i tomu, co rodičovství dává nám.
 
2. Motivační kurz pro ženy před nástupem / návratem do zaměstnání PDF Tisk Email
Neděle, 01 Leden 2006 00:00
Vzdělávací program pro ženy na rodičovské dovolené na podporu jejich uplatnění na trhu práce

Cílem kurzu je, aby se žena, která se uchází o zaměstnání, sama přesvědčila o tom, že je pro svého budoucího zaměstnavatele přínosem.

Dílčí cíle:
 • uvědomit si a pojmenovat svoje dovednosti
 • znovuzískat/upevnit zdravé sebevědomí
 • neopomíjet a rozvíjet i po nástupu do zaměstnání ty rodinné hodnoty, které dosud měly prioritu
 • připravit rodinný život na novou situaci
 • základní komunikační dovednosti
 • příprava na vstupní pohovor
 • orientace na trhu práce
 • základy práce s počítačem

Zaměření: Na podporu svobodné volby další životní cesty.
 


Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny