Stanoviska
Titulek článku
 •  
 • Stanovisko Asociace center pro rodinu (ACER) ke sněmovnímu tisku č. 320/0 novely zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 •  
 • Usnesení EP o stavu dodržování základních práv v Evropské unii
 •  
 • Vyjádření senátorů k zamítnutí novely zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
 •  
 • Vyjádření senátorů k zamítnutí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
 •  
 • Stanovisko NCR k senátní novele zákona o místních poplatcích č. 565/1990.
 •  
 • NCR ke stanovisku EHSV SOC/399 - CESE 804/2011 ze 4./5. května 2011
 •  
 • Souhrnný přehled aktivit NCR v oblasti lidských práv
 •  
 • Připomínky NCR k návrhu zákona MZ o specifických zdravotních službách
 •  
 • Připomínky NCR k novému Občanskému zákoníku v paragrafech týkajících se rodinného práva
 •  
 • Stanovisko NCR k Evropskému diáři určenému studentům středních škol
 •  
 • Připomínka NCR k Zelené knize o vzájemném uznání dokladů totožnosti
 •  
 • Dopis NCR poslancům EP před hlasováním o předloze A7-0252/2010 z 24. 9. 2010 Výboru pro právní záležitosti zpravodaje L. Berlinguera
 •  
 • Dopis delegátům PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy před hlasováním o doporučení RE na základě zprávy Christine McCafferty
 •  
 • Stanovisko NCR k materiálům MŠMT "Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy na školách"
 •  
 • Stanovisko k dokumentům RE a EP - sexuální a reprodukční zdraví
 •  
 • Stanovisko k výukovému materiálu pro ZŠ a SŠ "Homofobie v žákovských kolektivech"
 •  
 • Dopis poslancům před hlasováním o vládních návrzích zákona o spec. zdrav. službách v otázkách asistované reprodukce a umělého ukončení těhotenství
 •  
 • Podpora protestu VORP proti sexuální výchově na školách dle materiálu MŠMT
 •  
 • Rezoluce Rady Evropy o paliativní péči k hlasování PS Rady Evropy
 •  
 • Dopis poslancům EP před hlasováním o nové směrnici o některých aspektech pracovní doby
 •  
 • III. etapa důchodové reformy - o průběhu reformy v r. 2008
 •  
 • Dva roky sociálních reforem - bilance změn r. 2008
 •  
 • Prorodinný balíček - schválený materiál vlády z r. 2008 s prorodinnými opatřeními
 •  
 • Dopis poslancům PSP ČR – stanovisko NCR k ratifikaci Evropské úmluvy o adopcích dětí
 •  
 • Dopis NCR senátorům Senátu PČR k návrhu zákona senátorky Domšové o důstojné smrti
 •  
 • Prohlášení prorodinných organizací ke společenské diskusi na téma péče o dítě nerodičovskou osobou
 •  
 • Tisková zpráva petičního výboru Za regulaci hazardu v ČR
 •  
 • Příspěvek NCR do diskuse k vládnímu návrhu Antidiskriminačního zákona
 •  
 • Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve "Pozvání na cestu"
 •  
 • Stanovisko ČBK k věcnému záměru vládního zákona o specifických zdravotních službách
 •  
 • Tisková zpráva FAFCE k prohlášení Charty základních práv EU
 •  
 • O eutanázii ještě nebylo řečeno vše podstatné
 •  
 • Mezinárodní výzva za respektování práv a důstojnosti člověka a rodiny
 •  
 • Dopis ACER poslancům EP před hlasováním o připuštění návrhu na "novodobé terapie"
 •  
 • Prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice eutanázie a doprovázení umírajících
 •  
 • Výzkum kmenových buněk v EU
 •  
 • Víte, jakou hodnotu má práce v domácnosti?
 •  
 • Dopis FAFCE poslancům Rady Evropy proti eutanázii

  Týden pro rodinu

  Spolupracující centra

  mapa_center_CR

  Synoda o rodině 2014–2015

  synoda_small

  Zasílání novinek

  Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

  Jméno:

  E-mail:

  20. výročí MRR

  logo_MRR
  20. výročí
  Mezinárodního roku rodiny