Národní centrum pro rodinu | Rodina v souvislostech | Rodina a politika
Rodina a politika PDF Tisk Email
Úterý, 17 Červenec 2012 00:00

Dokumenty z oblasti rodinné politiky

 • Programové prohlášení vlády Bohuslava Sobotky dotýkající se rodiny «zde»

 • Deklarace o demografii a rodině «zde»

 • Národní koncepce podpory rodin s dětmi «zde»

 • Národní koncepce rodinné politiky «zde»

 • Akční plán na podporu rodin s dětmi «zde»

 • Národní zpráva o rodině «zde»

 • Soubor prorodinných opatření – prorodinný balíček «zde»

 • Sociálně-právní ochrana dětí «zde»

 • Barcelonský manifest «zde»

 • Rodinná politika na úrovni krajů a obcí – metodické doporučení «zde»

Naši politikové o rodině

 • Rodina má na Vysočině své pevné místo. Z průzkumu agentury DEMA vyplynulo, že veřejnost kraje považuje rodinu za nejdůležitější prvek společnosti, který si zasluhuje ochranu ze strany společnosti a státu. Naprostá většina (92 %) obyvatel kraje starších 18 let je přesvědčena, že rodina je nejdůležitější článek rozvoje společnosti. Tento názor přichází v době, kdy rodina prochází proměnou. Děje se tomu na základě ekonomických, politických a demografických vlivů, vůči kterým nejsou rodiny imunní. Čím dál častěji jsou rodiny méně generační a více kariérové, říká ve svém článku radní Kraje Vysočina Petr Krčál. Více»

 • V květnu 2013 se v médiích rozproudila diskuse na téma povinná rodičovská pro muže. Nejnovější návrh spolupracovnic ČSSD z Oranžového klubu (který byl založen v prosinci 2012) vyvolal rozruch. I samotní čelní představitelé z řad ČSSD nemají na tzv. Desatero návrhu na opatření týkající se rodinné politiky jednotný názor. Více zde»

 • Skupině 12 senátorů se podařilo na březnovém jednání Senátu PČR prosadit návrh zákona o zákazu prodeje v obchodech o sedmi státních svátcích a omezení prodeje o Štědrém dni. Návrh zákona nyní budou projednávat senátní výbory. ČR by se tak zařadila mezi většinu zemí EU, které mají zavřené obchody o svátcích. Vyjádření některých senátorů k tomuto návrhu zákona si přečtěte zde»

 • V souvislosti s tiskem č. 713 zazněl v ČRo Plus zajímavý rozhovor poslance ODS Jaroslava Plachého – jednoho z navrhovatelů novely zákona, která má zrušit anonymitu dárců, s doktorem Karlem Řežábkem, vedoucím reprodukčního centra a podporovatelem anonymního dárcovství. Rozhovor si poslechněte zde»

 • Poslanec David Rath, který je od května ve vazbě kvůli podezření z korupce, sepsal ve vězení novely čtyř zákonů. Vedle dvojice změn daňových zákonů by chtěl uzákonit hrazenou antikoncepci dívkám od 15 do 18 let a ženám v hmotné nouzi a změnit systém vyplácení příspěvků na děti. Porodné by mělo být vypláceno pouze na první a třetí dítě. Vláda tyto novely označila za nesystémové a odmítla je podpořit. Nyní budou v prvním čtení projednávány v Poslanecké sněmovně. Více»

 • Poslanci chtějí studentky zbavit „trestu“ za mateřství. Poslanci TOP 09 Anna Putnová a Petr Gazdík proto navrhli novelu vysokoškolského zákona, který umožní studentkám „beztrestně“ porodit dítě a pečovat o ně až tři roky. Více»

 • Projev poslankyně Jaroslavy Wenigerové na třetí ideové konferenci ODS na téma: „Adresné dávky a podpora rodiny“ konané 6. března 2012 v Olomouci. Více»

 • Projev předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové na téže konferenci. Více»

 • Helena Langšádlová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR, TOP09: Maminkám pomohou flexibilní formy práce. Více»

 • Článek 1. místopředsedy KDU- ČSL Mariana Jurečky: „Nechceme přihlížet, jak náš národ vymírá“. Více»

 • Vystoupení poslankyně PSP ČR Jitky Chalánkové (TOP 09) v Evropském parlamentu na společném jednání 5. 12. 2011 s názvem „Sociální soudržnost začíná v rodinách“. Více»

 • Rozhovor europoslankyně a kandidátky na prezidentku ČR Zuzany Roithové s Barborou Tachecí zachycující také její postoje k otázkám týkajícím se bioetiky. Více»

 • Reakce europoslankyně Zuzany Roithové na prohlášení občanského sdružení Hnutí pro život ČR k jejímu rozhovoru. Více»

Soutěž Obec přátelská rodině

Cílem soutěže je motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit. Vítězná obec získá finanční odměnu. Více informací o nově vyhlášeném ročníku soutěže najdete na stránkách MPSV ČR».

Obec přátelská rodině 2014 a výsledky soutěže»

Prezentace ze semináře příkladů dobré praxe, který se konal 31. května 2013 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Více»

Legislativa dotýkající se rodiny

 • V Poslanecké sněmovně byly schváleny důležité zákony, které čeká ještě projednání v Senátu a podpis prezidenta ČR: vládní novela zákona o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb. (12. 4.) a tzv. daňový balíček (4. 4.). V Senátu byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. (19. 4.). Více»

 • Vláda schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí, aby jeden z rodičů získával slevy na sociálním pojištění odstupňované podle počtu společně vychovávaných dětí. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Nižší odvody se mají týkat všech rodin s více dětmi bez ohledu na výši příjmu. Více»

 • Dne 9. 11. Poslanecká sněmovna PČR v prvním čtení podpořila novelu k zákonu č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciální způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Asociace center pro rodinu, jejímž je Národní centrum pro rodinu členem, zaslala poslancům své stanovisko týkající se podpory lékařek, které chtějí skloubit rodinu a zaměstnání. Více»

 • Parlamentní shromáždění Rady Evropy dne 11. 10. opětovně zamítlo institut náhradního, surogátního mateřství (83 poslanců proti, 77 pro). Evropský parlament nepodpořil tento institut již  v dubnu 2015 a označil jej za „praktiku poškozující důstojnost ženy“. Diskuse v parlamentním shromáždění byla velice živá, a to zejména ze strany předkladatelky belgické poslankyně za Stranu zelených a reprodukční lékařky Petry De Sutter ze socialistické skupiny a jejích podporovatelů. Více»

 • Již březnu 2013 předložila skupina senátorů s hlavním iniciátorem Františkem Bublanem, senátorem za ČSSD, na projednání tento návrh zákona, který má ve vybraných svátcích upravit otevírací dobu v maloobchodech a velkoobchodech. Vláda k návrhu tohoto zákona vydala v srpnu 2014 neutrální stanovisko. Dne 15. 4. 2016 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení pozměňovací návrh tohoto zákona, který však omezuje otevírací dobu pouze na volné dny 25. a 26. prosince a 1. ledna a na Štědrý den upravuje otevírací dobu maximálně do 14:00 hod. Více»

 • Poslanci TOP 09 navrhli v červenci 2015 změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Dle jejich návrhu by měl mít každý zákon, který přijme Parlament, tzv. Rodinnou EIA, tedy část, která zhodnocuje jeho vliv na rodiny a rodičovství. Více»

 • Rada OSN pro lidská práva v červnu 2015 jednoznačnou většinou 29 hlasů přijata rezoluci, která vyzývá členské státy k podpoře rodiny. Více»

 • Aktuálně z legislativy dotýkající se rodin: Sněmovní tisk 275 – Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě a Sněmovní tisk 491, Novela z. č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích a význammých dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpis. Více»

 • Od 1. ledna 2014 vešel v účinnost Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který nově upravuje téměř všechny aspekty života člověka. Jeho součástí je nově i rodinné právo, které nahrazuje stávající Zákon o rodině. Více»

 • Dlouho očekávaný rozsudek Ústavního soudu z dubna 2013 sice umožnil jednotlivým obcím regulovat i zakázat hazard na svém území, ale mnohé z těch, které ještě v červnu 2013 požadovaly nulovou toleranci k hazardu, své rozhodnutí změnily. Ukázalo se, že hazard je v pohostinských zařízeních a hernách zasazen pevněji, než se politikům zdálo, více na Aktuálně.cz»

 • Díky přelomovému rozhodnutí Ústavního soudu z 11. dubna 2013 mohou obce rušit i herní automaty, které povolilo ministerstvo financí, iDNES 12. 4. 2013». Jedná se o průlomové rozhodnutí, které vítají nejenom aktivisté ze sdružení bojujících proti hazardu. Jak rychle budou herny mizet, záleží i na úřednících ministerstva a jednotlivých obcí. Prohlášení Rady IUPAX k regulaci hazardu»

 • Evropský parlament kriizuje opakovaně Maďarsko kvůli porušování lidských práv v zemi. Vůči této kritice se ostře ohradil premiér Orbán, který ji odmítá a chce raději naslouchat dvěma milionům Maďarů, kteří podepsali petici na podporu plánu snížit poplatky za veřejné služby, a na podzim chce dále snížit životní náklady rodin. Odstupující český premiér Petr Nečas jeho odůvodnění podporuje a kritizuje EU za opakované porušování principu subsidiarity.

 • V ČR je o děti do tří let věku pečováno nejvíce v domácím prostředí, a to nejčastěji matkou. Vzhledem k celoevropskému tlaku na zaměstnanost žen malých dětí, ale i velmi omezenému počtu zkrácených pracovních úvazků a jiných flexibilních úprav pracovní doby, řeší stále víc rodičů v raném věku dětí doplňkovou péči o ně. ČR má vedle dlouhodobě dobře fungující sítě předškolních zařízení typu mateřská školka stále omezenou nabídku služeb péče o děti zejména neinstitucionální formou (typu au-pair, chůvy). Více»

 • Stanovisko NCR ke sněmovnímu tisku č. 713, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a některé další zákony a který ma za cíl zrušit anonymitu dárců u umělého oplodnění, a ke sněmovnnímu tisku č. 761, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Oba sněmovní tisky jsou na pořadu jednání 52. schůze PSP. Více»

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) ve spolupráci s ostatními příslušnými rezorty připravilo novou právní úpravu pro zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v tzv. dětské skupině, s cílem zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti. Návrh věcného záměru zákona byl schválen usnesením vlády č. 607 ze dne 22. 8. 2012, kterým bylo zároveň uloženo vypracovat paragrafové znění návrhu zákona a předložit jej vládě do 31. 3. 2013. Paragrafové znění v únoru 2013 již prošlo vnějším připomínkovým řízením a nyní bylo postoupeno k posouzení Legislativnímu odboru vlády ČR. Více»

 • Nová daňová sleva pro rodiče malých dětí – od roku 2014 si budou moci rodiče odečíst z daní náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení typu mateřská školka, jesle, ale to může bý nově i tzv. dětská skupina. Tento návrh neomezuje uplatnění daňové slevy tím, že se rodič musí vrátit do práce nebo obnovit podnikání, ale dosáhne na ni i ten, kdo práci kvůli malému dítěti ani neomezil, obvykle tedy otec dítěte. Více»

 • Náhradní mateřství je považováno za jednu z nejdiskutovanějších a nejvíce sporných metod asistované reprodukce. Na straně jedné touha neplodného páru po vlastním dítěti, na straně druhé spousta etických i právních problémů. Náhradní mateřství je v některých zemích Evropy zakázané. V ČR není povolené, ale ani zakázané. Více informací k této problematice můžete najít zde»

 • Daňový balíček a jeho dopad na rodiny v r. 2013

 • Návrh penzijní reformy (verze s NDC)

 • Návrh penzijní reformy (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

 • Rozhovor s Ilonou Švihlíkovou, vedoucí katedry politických a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, na téma daňové a důchodové reformy a ekonomické zátěže rodin s dětmi

 • Bílá kniha Evropské komise o odpovídajících, bezpečných a udržitelných důchodech – informace Evropského sociálního newsletteru

 

Konference MPSV

Články

 • V případu Chapin und Charpentier proti Francii (ve Francii známém jako „mariage de Bègles") soud shledal jednomyslně, že nebyl porušen článek 12 (právo na uzavření manželství) společně s článkem 14 (zákaz diskriminace) a článkem 8 (právo na soukromý a rodinný život). Více»

 • „Klinická psycholožka: léčíme oběti příliš liberální výchovy" – zamyšlení PhDr. Ludmily Trapkové nad otázkami po smyslu dnešní rodiny přináší deník.cz, 1. 3. 2016. Více»

 • „Nemějte děti, zdržují od práce" – reálný pohled známé ekonomky a matky čtyř dětí na současné dění v oblasti sociální a rodinné politiky. Blog.iDNES, 7. 3. 2016. Více»

 • Od 10. února 2015 je možné se připojit k iniciativě organizované Professionals for Ethics (Profesionálové za etiku) a podepsat deklaraci „Women of the World" (Ženy světa), jejímž cílem je informovat mezinárodní a politické instituce na celém světě, jak ženy myslí, cítí a co chtějí, a také o nových dogmatech a ideologii genderu, které se v dnešní době snaží mocensky prosazovat. Více»

 • Dne 4. 3. 2014 se v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář poslankyň Ing. Věry Kovářové a doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA konaný pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové-Tominové na téma „Předškolní péče o dítě – uniformita, nebo pluralita?" Na semináři zazněly argumenty pro přijetí zákona o dětské skupině, alternativě péče o děti předškolního věku. Více»

 • 1. června 2013 vyšel v sobotní příloze Lidových novin Orientace obsáhlý rozhovor více účastníků k tématu povinně-volitelné otcovské dovolené a k dalším rodinně-politickým tématům. Ačkoliv rozhovor nepřinesl převratné argumentační ani věcné novinky, je důležitým a nepříliš častým příspěvkem ke společenské diskusi o uznání významu rodičovské péče a svobodné volbě rodinných strategií. Za pozornost také stojí odborná i ideová východiska jednotlivých diskutujících. Více»

 • V Bratislavě se 26. dubna 2013 konala konference na téma genderová rovnost v Evropě. Poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská se ve svém referátu věnovala tématu Genderová rovnost v evropské legislativě. Referát je ke stažení zde».
 

Týden pro rodinu

Spolupracující centra

mapa_center_CR

Synoda o rodině 2014–2015

synoda_small

Zasílání novinek

Přejete si pravidelně dostávat na Váš e-mail aktuality z Národního centra pro rodinu? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Jméno:

E-mail:

20. výročí MRR

logo_MRR
20. výročí
Mezinárodního roku rodiny