XII. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu s názvem Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti

Sborník přednášek»

Program»

Shrnutí konference»

Příspěvky přednášejících (PPT):

Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.: „Význam mezigeneračního učení v rodině“
PhDr. Věra Kuchařová, CSc., PhDr. Mgr. Anna Šťastná: „Neúplné rodiny“
Prof. Dr. Gerherd Kral: „Peněžní užitek – několikanásobný užitek dobrovolnictví“

Záběry z konference:

KSen13sal KSen13Nees
Jednací sál Senátu PČR, 21. 10. 2013 zleva: G. Kral, A. Nees, W. Böhler, M. Oujezdská
KSen13publ KSen13preds
druhý zleva: B. Eder, KIFAS-KAB Institut, Bayern předsednictvo

Štítky: Rodinná politika Konference Pořádáme...