Ve dnech 10.–12. 4. 2012 se v malém městečku Bystré uprostřed Vysočiny uskutečnilo další školení moderátorek. Školení se zúčastnilo třináct maminek z okolních měst a obcí a také pět jejich dětí. O děti se staraly chůvy v prostředí rodinného centra Bysteráček, zatímco maminky se seznamovaly s metodikou M_ANIMY a diskutovaly o možnostech a volbách pečujících rodičů při návratu na trh práce či při hledání vlastní rodinné strategie.

small

Ve dnech 28.–30. listopadu 2011 se uskutečnilo pilotní školení moderátorek vzdělávacího programu M_Anima v Brně, Opletalova 6, od 8:30 do 15:00 hod. s hlídáním dětí. O dalších kurzech Vás budeme včas informovat.

skoleni1 skoleni2 skoleni3

skoleni4

skoleni5 skoleni6 skoleni7

alt Tisková zpráva: Od října 2011 byla na území města Brna zahájena informační kampaň v Mateřských centrech, Klubech maminek a dalších místech stálého setkávání žen.

Žadatelem projektu je Národní centrum pro rodinu, zahraničním partnerem je Frau und Beruf GmbH,
českými partnery jsou:

Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. (Ostrava)

Centrum pro rodinný život (Olomouc)

Centrum pro rodinu Hradec Králové

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Centrum pro rodinu Zlín, o. s.

Projekt chce vytvořit s využitím zahraničních zkušeností nabídku flexibilního vzdělávání pro ženy, které z časových nebo místních důvodů nemohou využít běžné nabídky vzdělávacích kurzů ANIMA CZ.

Cílem vzdělávání je motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby dokázala současné životní etapy využít k osobnímu růstu.

Vzdělávání vychází z dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacího programu pro ženy i ze zkušeností zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH, který nabízí programy pro ženy v oblastech rodina-zaměstnání-trh práce včetně pomoci při řešeních individuálních životních strategií upravenou metodou casemanagementu.

Vzdělávání bude probíhat ve 20 jednotkách, které bude realizovat vyškolená moderátorka konkrétního zařízení nabízející služby prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti (mateřská centra, kluby maminek nebo jiné formy stálého místa setkávání cílových skupin) pomocí metodických a pracovních listů.

  • 1
  • 2