Národní centrum pro rodinu

RODINA. ODBORNOST. DIALOG
Chceme přispívat k oceňování rodiny. Rodinu považujeme za jedinečné prostředí, v němž vznikají a rozvíjejí se hodnoty nezbytné pro prosperitu společnosti.