Projekty

Školení moderátorek M_Anima v Bystrém

Opět se ukázalo, že téma M_ANIMY, tedy co lze rodičovstvím získat, co případně ztratit a jak mohou dovednosti získané během rodičovství pomoci při návratu na trh práce, je velmi aktuální jak mezi maminkami, které se rozhodnou dlouhodobě pečovat o děti bez účasti na trhu práce, tak mezi těmi, které i během intenzivní rodičovské fáze dělí svůj čas mezi profesi a rodinu.

Pokud máte i ve vašem rodinném či mateřském centru, klubu maminek či jiném místě neformálního rodičovského setkávání zájem dozvědět se více o projektu M_ANIMA a společně se zamýšlet nad uvedenými tématy, neváhejte nás kontaktovat a uspořádat společně besedu pro maminky nebo pečující rodiče.

Pro ženy, Rodina&zaměstnání