Konference projektu Z_Anima Respekt k práci, respekt k člověku

Výběr referátů byl ovlivněn skutečností, že mnozí zaměstnavatelé využívají opatření slučitelnosti pouze jako vnitřní motivační nástroj, ale nechtějí se jimi veřejně prezentovat. Vycházíme z přesvědčení, že naplňování konceptu harmonizace rodiny a zaměstnání je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem a má zásadní vliv na situaci na trhu práce. Z toho vyplývá také zaměření konference.

Prezentace přednášejících:

ppt Dana Bernardová: Efektivita zavádění opatření ulehčujících slučitelnost rodiny a zaměstnání z pohledu personalistiky»
ppt Anna Putnová: Zahraniční trendy slučitelnosti rodiny a zaměstnání – příklady dobé praxe»
ppt Martin Fink: Prezentace výsledků průzkumu společenské odpovědnosti firem v Olomouckém kraji»
ppt Alena Doležalová: Příklady dobré praxe – Tescan»
ppt Silvie Klohnová: Příklady dobré praxe – LAPP KABEL»

 

Foto: Lucia Petrůjová

V 1 V 2 V 3
S 1 S 2
S 3 S 4

 

 

Štítky: Pro zaměstnavatele Pro rodiče