Rodina potřebuje nejen podporu, ale především ocenění

Uvedený názor podporuje i výsledky různých studií, podle kterých převažuje zájem o individuální rodičovskou péči minimálně do věku 3 let dítěte s doplňkovou nerodičovskou péčí. Současný český trh práce ale tuto možnost nenabízí. Nedostatek částečných úvazků a pravděpodobně i nízké platové hladiny způsobuje, že zaměstnanost českých žen v porovnání se zahraničím je u matek dětí věku 3 – 5 let nevyšší a druhá nejvyšší u matek 6 - 14 letých ve světě.

Přítomní se shodli na problému současných médií, která nemají zájem prezentovat téma seniorů, slaďování pracovního a rodinného života, nebo těch, kteří doma pečují o nemocné či handicapované. Výstupem setkání byla výzva žít pravdivě svůj život a sdílet jej s ostatními, třeba i na sociálních sítích. Mluvit zde o radostech i starostech svého života, o šťastných, ale i náročných obdobích bez přetvářky, že je na světě vše jen krásné, plné života a bez problémů.

Z řad pozvaných médií pozvání přijali zástupci Radia Proglas, České televize, TV Noe, Naše rodina, Katolický týdeník.

 

 HorálkoviSetkání s novináři Praha 28.11.2017 M.Oujezdská

Rodinná politika