Seminář Rodina v etických otázkách dnešní doby

3. října 2012 se prostorách emauzského opatství v Praze konal další ze seminářů zaměřených na rodinnou politiku. Odpovědi na otázky, zda není společnost vůči rodině nespravedlivá, s jakými úskalími je spojen život současné rodiny či pojmenováním faktorů, které život rodině „zbytečně" komplikují, hledali přednášející na pozadí současných trendů RP, která se soustřeďuje zejména na sociálně-právní ochranu dětí a rychlejší návrat pečujících rodičů na trh práce. Shrnutí semináře a příspěvky přednášejících najdete níže"

PhDr. Anna Šabatová:   Rodina na křižovatce

PhDr. Mirka Nečasová, PhD.:     Změny ve vnímání hodnot v rodině

Doc. Jindřich Šrajer, Dr. teol.:    Etický pohled na situaci dnešní rodiny

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.:Aktuální problémy rodin, sociálně-právní ochrana dětí na Slovensku z pohledu nevládních organizací

Mgr. Ing. Lenka Doubravová: Rodinná problematika v agendě Veřejného ochránce práv

Ing. Otakar Hampl, Ph.D.:  Hodnota práce v rodině a její ocenění

PhDr. Ing. Marie Oujezdská:  Vývoj rodinné politiky ČR

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.:  Dříve se děti braly na pole – dnes kolébka v kanceláři?

MUDr. Helena Máslová: Hormonální antikoncepce

Pořádáme...