II. mezinárodní konference: Rodina - zdroj lidského kapitálu Evropy v 21. století