Zamyšlení: Také se domníváte, že je česká rodina v krizi?

 Také další údaje, poukazující na krizi rodiny, by zasloužily pozitivnější interpretaci. V úplných rodinách žije kolem 80% dětí a české ženy - matky školních dětí mají druhou nejvyšší zaměstnanost ze zemí OECD. Závažné skutečnosti zmiňované v tiskové zprávě jsou bezesporu důležitým východiskem k zamyšlení nad efektivními opatřeními rodinné politiky, přesto je ale otázkou, zda by významní aktéři české rodinné politiky, v první řadě ministerstvo, které ji má v gesci, nemohlo ovlivnit společenský diskurs o rodině také volbou způsobu, jak bude o této problematice komunikovat. Slovo "krize" má ve veřejném prostoru neblahé účinky a spoustu negativních konotací. Když budete pořád dokola opakovat, že je blbá nálada, bezpečně jí docílíte. Úkolem společensky významných subjektů je spíše přinášet vyvážený pohled spolu s nadějí. Přitom sama skutečnost, že se konalo dvoudenní setkání aktérů rodinné politiky, svědčí o rostoucím zájmu o ni. V jaké situaci budeme mluvit o stavu české rodiny jako o ne-krizi? Až stoupne porodnost? Ubude rozvodů? A když se nic z toho nestane, bude česká rodina v krizi pořád? 78% rodin je úplných a jsou z 88,6% založeny na manželství. Plyne z toho, že je rodina v krizi?

Rodinná politika, MPSV, Konference, NCR